Thursday, September 1, 2011

atm 2004-11


Z�kladn� v�zbroj reck�ch pozemn�ch sil tvor� modifikace nemeck�ch tanku Leopard 1A4GR, kter� byly dod�ny v letech 1983 a� 1984. Byly vybaveny integrovan�m streleck�m syst�mem EM ES 12A3 a TV kamerou PZB200. Byly jimi vyzbrojeny 23. a 29. prapor XXIV. obrnen� brig�dy. V r�mci sni�ov�n� poctu KOS nakoupila reck� arm�da v roce 1992 z Nemecka 75 modernej��ch tanku Leopard 1A5 a dal��ch 168 tanku Leopard 1V a dva 1A5 se 105mm kan�nem L7-A3 bylo dod�no z Nizozemska a hrazeny ze zdroju NATO. V r�jnu 1998 byl s nemeck�m ministerstvem obrany podeps�n kontrakt na n�kup dal��ch 170 tanku Leopard 1A5. Ty jako prvn� nahradily star�� Leopardy 1V u 31. a 32. praporu XXII. obrnen� brig�dy. V roce 2001 byl podeps�n kontrakt na modernizaci 105 kusu tanku Leopard 1A4(GR1) a 120 Leopard 1V do konfigurace Leopard 1A5. Ve v�zbroji pozemn�ch sil je je�te mal� pocet tanku M-60 A1 RISE a M-60 A3ATT se 105 mm kan�nem M68 L7A3. V lonsk�m roce byl podeps�n kontrakt na n�kup 170 tanku Leopard 2A6EX, kter� ponesou v Recku oznacen� Leopard 2 HEL. Jsou vyzbrojeny 120 mm kan�nem L/55 a budou dod�v�ny v prubehu let 2006 a� 2009.