Tuesday, August 2, 2011

Wielozadaniowy Samolot Bojowy - Mirage 2000-5 Mk.2


26 marca 1976 r. Sztab Generalny Francuskich Sil Powietrznych wydal przygotowane, szczeg�lowe wymagania taktyczno-tech-niczne, na Mirage 2000. W wymaganiach tych potwierdzono polozenie gl�wnego nacisku na dzialania samolotu w systemie obrony powietrznej i jako mysliwca przewagi powietrznej. Jednoczesnie juz w�wczas zauwazono duzy potencjal rozwojowy sa-molotu,umozliwiajac wykorzystanie go jako maszyny wielozadaniowej. Poniewaz sformulowane wymagania mialy swoje zr�dlo we wczesniejszych pracach studyjnych firmy Dassault, to w wymaganiach potwierdzono te cechy samolotu, kt�re uznano za wlasciwe, w stosunku do potrzeb sil powietrznych. Warto przy tym zauwazyc, ze konstruktorzy firmy wykazali sie duza da-lekowzrocznoscia i zrozumieniem dynamicznie zmieniajacych sie potrzeb sil powietrznych. W wielu przycpadkach inzynierowie zatrudnieni przy projektowaniu konstrukcji lotniczych realizuja r�znorodne �wyzwania techniczne", tworza r�znorodne �cuda inzynierskie", malo przydatne w rzeczywistych zastosowaniach wojskowych. Tym razem bylo jednak inaczej. Zrezygnowano bowiem z awangardowych, a jednoczesnie kosztownych i niepewnych rozwiazan technicznych, na rzecz praktycznie przydatnych cech, tworzac efektywny system bojowy, zbiezny z nowo pojawiajacymi sie potrzebami sil powietrznych.