Thursday, August 25, 2011

Technika Wojskowa 2003-05


Finski system obronny i sily zbrojne sa bardzo interesujace, a pod niekt�rymi wzgledami wyjatkowe w skali Europy. Po II wojnie swiatowej Finlandia zdolala uniknac losu panstw Europy Srodkowej i nie dostala sie pod bezposrednia polityczna, gospodarcza i militarna kontrole ZSRS Jednak zagwarantowany szeregiem wymuszonych uklad�w wplyw wschodniego sasiada na polityke kraju byl ogromny. Takze system obronny, kt�ry Finowie stworzyli w po wojnie stal sie wypadkowa ich dazen do zapewnienia panstwu skutecznej obrony oraz ograniczen narzuconych przez ZSRS. Finskie sily zbrojne sa w Polsce malo znane, pomimo geograficznej bliskosci obu kraj�w - czynnikiem, kt�ry bez watpienia zwiekszy zainteresowanie nimi jest wyb�r nowego transportera opancerzonego dla Wojska Polskiego, kt�rym okazal sie AMV finskiej firmy Patria Vehicles Oy. Wyb�r koncepcji obrony panstwa, dokonany przez Finlandie jest wypadkowa z jednej strony podstawowego kanonu jej polityki zagranicznej, jakim jest nie-zaangazowanie (w tym brak przynaleznosci do miedzynarodowych sojuszy militarnych), z drugiej zas srodowiska geograficznego, demograficznego i strategicznego.