Monday, August 22, 2011

Novinky MPM Issue 54


I kdy� nejsem odborn�kem na 1. sv. v�lku (stav�m modely z druh� svetov� v�lky) a norm�lne bych si tento model nekoupil; rozhodl jsem se ho postavit abych si vyzkou�el zase neco jin�ho, co jsem je�te nedelat a taky abych nezklamal kamar�da. To jsem ale netu�il co me cek�... Nejprve jsem si musel sehnat dostatek podkladu, abych byl schopen v�e postavit tak, jak to bylo tenkr�t vyrobeno, a tak� se pod�vat po nejak�ch doplnc�ch, proto�e zpracov�n� detailu bylo minim�ln�. Na�test� jsme dnes obdareni vyn�lezem zvan�m Internet a tam se najde vet�ina toho, po cem srdce model�re prahne. Co se t�k� doplnku vzhledem ke st�r� modelu (model byl vyroben v pades�t�ch letech minul�ho stolet�), nebylo nikde nic, ale po n�v�teve prodejny jsem objevil lepty na model Fokkera od Rodenu v mer�tku 1/32, co� se po drobn� �prave dalo �plne v pohode pou��t. Ale predev��m set�m daly nahradit naprosto nepou�iteln� kulomety Spandau a byly zde i velmi pekn� bezpecnostn� p�sy.