Friday, August 19, 2011

Novinky MPM Issue 52


Moje dal�� kroky tehdy smerovaly ke st�nku Eduard, abych se presvedcil, jestli u� na �ila n�hodou neco nemaj� (model byl tehdy nov�, proto ta nejistota). Meli...! Kdy� jsem pak v�e dovezl domu, netrvalo dlouho a cel� nedockav� jsem se pustil do stavby. O stavebnici tehdy vy�la pomerne pochvaln� recenze v casopise Model�r. V z�sade ji lze potvrdit. Model m� opravdu velk� mno�stv� d�lu z tmave zelen�ho plastu, nekolik d�lu cir�ch a kr�sn� gumov� pneumatiky. Nejprve jsem z nich mel strach, ale nakonec nebyl duvod. Pomerne rozs�hl� n�vod je prehledn� a graficky pekne zpracovan�. I kdy� dnes u� m�me zase trochu jin� mer�tka, d�ly jsou zpracov�ny velice detailne. Mezi stinn� str�nky patr� v�udypr�tomn� delic� rovina. Nejde sice o presazen� forem, ale model�re cek� hodne nudn� pr�ce. Druhou nev�hodou stavebnice je pou�it� hmota, kter� se hure opracov�v�. Sada plechu od Eduardu obsahuje celkem tri niklovan� plan�ety. Jejich vyu�itelnost je t�mer nebo snad �plne 100%, tak�e opravdu pochvala. Ji� tak dobr� model pozvednou je�te v�.