Thursday, August 18, 2011

Novinky MPM Issue 50


Japonsk� Tamiya si d�vala dlouho nacas s nov�m modelem v mer�tku 1/32. Av�ak po zhl�dnut� Spitfira mu�eme konstatovat, �e to bylo jen dobre. U�etren� cas toti� dok�zali ve Shizuoce preklopit do nev�edn� kvality. A t�m slovn�m spojen�m �nev�edn� kvalita" nemysl�me nal�k�n� model�ru ke koupi, ale opravdu jako nev�edn� kvalitu. Zrejme vubec poprv� vznikl plastikov� model zpracovan� komplexne, vcetne v�ech detailu i pod povrchem krytu. Posudte sami. Bezchybn� interi�r, dokonal� maketa motoru vcetne ve�ker�ho pr�slu�enstv� a krytu. Mimochodem kryty jsou tenk� jen 0,4 mm (!). Model m� prilo�enou plan�etu fotoleptu (poutaci p�sy, drobnosti k motoru i do interi�ru, li�ty k uchycen� deklu motoru a dal��) a doplnuj� ho dve figury pilotu. Jeden stoj�c� vedle letounu, druh� sed�c� v kabine. Model tak t�mer nepotrebuje doplnkov� sady. Napadaj� n�s snad jen barevn� fotolepty up�nac�ch p�su a sem tam mal� pl�ek do interi�ru. Mo�n�, �e by mohla vniknout i nov� odl�van� kola. Notorict� otv�raci deklu budou postr�dat u� jen otevren� zbrane. Z hlediska vnej��ch detailu a ryt� nen� co re�it. Model je jemne on�tov�n, m� naznacen� v�echny krytky a ryt� je hlubok� tak akor�t. Vznikla t�m nejlep�� dvaatricetina v�ech dob a model je vhodn� jak ke stavbe z krabicky do dom�c� vitr�ny, tak jako n�rocn� soute��k na bodovac� soute�e. Nov� Spitfire od Tamiye je n�kup pod jednou strechou, ��dn� slo�it� studium podkladu, v�kresu a fotografi�, ��dn� dokupov�n� doplnku. Ide�ln� je sednout si ke stavebnici a postavit za p�r veceru perfektn� kit.