Thursday, August 11, 2011

Military Revue 2010-06


Jako prvn� se do bitvy zapojili st�haci 1. a 73. Sq., kter� pusobili ve FYancii u� od z�r� 1939. V prostoru pobl� Vouziers kolem �est� hodiny rann� napadl a sestrelil Roy Marchand Dornier Do 17 z jednotky 3.(F)/22, na kter�ho soucasn� str�lely i francouzsk� st�hacky Curtiss H-75 z jednotky GC1/5. S doprovodn�mi tremi Messerschmitty Bf 110 n�le�ej�c�mi 3./ZG 26 mezit�m sv�d�ly souboj dvoumotorov� st�hacky Potez 631 z jednotky ECMJ 1/16. Jako by nestacila �cast tr� n�rodnost� a p�ti typu letadel v souboji (z nich� Potez 631 a Bf 110 si byly podobn�), pripletly se do mely i bombard�ry Heinkel He 111 z KG 55. V naprost�m zmatku a chaosu posl�ze byly sestreleny dv� Bf 110. Prvn� z nich dopadla severne od vesnice Pontfaverger, pilot Ferdinand Dunstheimer i strelec Heinz Buterhorn sice stacili vyskocit na pad�ku, ale po dopadu na zem byli francouzsk�mi civilisty napadeni, co� strelec Buterhorn nepre�il. I z druh� sestrelen� os�dky bylo vid�t minim�lne jeden pad�k, ale Ulrich Ernst ani Theodor Hoffmann rovne� nepre�ili. Bohu�el, nedaleko od nich dopadly i dva francouzsk� Potezy 631 a dva britsk� Hurricany patr�c� Roy Marchandovi a Leslie Clisbymu. V�e nasvedcuje smutn� skutecnosti, �e se Spojenci omylem sestrelili navz�jem. Pouze tret� ztracen� Hurricane m�l na sv�dom� nepr�tel z jednotky ZG-26.