Wednesday, August 17, 2011

Miliary Revue 2010-11


Leteck� boje na pacifick�m boji�ti zprvu prob�haly ve znamen� drtiv�ho n�stupu japonsk�ho n�morn�ho letectva a jeho vynikaj�c�ch st�hacek Mitsubishi A6M2. Americk� arm�dn� letectvo se c�sarsk�m orlum pokou�elo s dosti rozpacit�mi v�sledky celit pomoc� st�hac�ch stroju Curtiss P-40 a Bell P-39. Situaci zacal menit a� pr�chod dvoumotorov�ch Lockheedu P-38, kter� poprv� zas�hly do stretnut� proti Japoncum na podzim roku 1942. D�ky velmi dobr� stoupavosti, slu�n� obratnosti, vysok� rychlosti a siln� v�zbroji se pri uplatnen� vhodn� taktiky dok�zaly proti japonsk�mu letectvu prosadit. Dule�it� byl vzhledem k rozs�hlosti boji�te tak� jejich velk� dolet. Zvl�t nad�en�m pr�znivcem Lockheedu P-38 byl gener�l George C. Kenney, velitel 5th AF operuj�c� v jihoz�padn�m Pacifiku (Southwest Pacific Area, SWPA). St�hacky P-47D si naopak nejdr�ve udelaly jm�no na evropsk�m boji�ti, zejm�na pri akc�ch z britsk�ch ostrovu. Zde um�sten� 8th AF je behem roku 1943 ve st�le vet��ch poctech pou��vala v roli eskortn�ch st�hacek. Pri doprovodech te�k�ch bombaid�ru opakovan� a tak� �spe�n� merily s�ly s nemeckou Luftwaffe. Kdy� nicm�ne pri�ly prvn� P-47D na jare 1943 do Austr�lie, velen� 5th AF o ne pr�li� nest�lo. Gen. Kenney chtel Lightningy, co nejv�ce Lightningu. Nicm�n� ty nebyly k dispozici v dostatecn�ch poctech, a tak musel gener�l vz�t zavdek Thunderbolty.