Tuesday, August 23, 2011

atm 2004-08


Po ne�spe�n�m jedn�n� s USA o prodeji stfel Tomahawk do Izraele prikrocila spolecnost Israel Military Industries (IMI) k v�voji vlastn� r�zen� strely s plochou dr�hou letu Delilah 2 odpalovan� ze zem�. Puvodn� strela Delilah byla vyvinuta v 80. letech jako bezpilotn� elektronick� ru�ic vypou�ten� z pozemn�ho zar�zen�, kter� mel umo�nit snadnej�� proniknut� izraelsk�ch bojov�ch letounu nad c�l. Delilah byla pozdeji v 90. letech modifikov�na do ofensivn�ho leteck�ho zbranov�ho syst�mu srovnateln�ho s americk�mi strelami s plochou drahou letu AGM-86. Strelami byly vyzbrojeny izraelsk� letouny F-16D Fal-con a modernizovan� F-4E-2000 Kurnass. Nov� pozemn� varianta strely oznacen� Delilah 2 m� podobn� charakteristiky, tzn. vysokou podzvukovou rychlost, dlouh� dolet a vysokou presnost� z�sahu v c�li. Je vybavena dopredn�m infracerven�m resp. elekt-rooptick�m sn�macem, kter� umo�nuje identifikov�n� pozemn�ho c�le na vzd�lenost do 16 km, naveden� strely na nej a nicen� jak stacion�rn�ho, tak i pohybliv�ho c�le.