Monday, July 25, 2011

Technika Wojskowa 2010-09


Tegoroczna konferencja bedzie miala wyjatkowo uroczysty charakter, gdyz przypada w roku obchod�w jubileuszu 60-lecia dzialalnosci naukowo-dydaktycznej Wojskpwej Akademii Technicznej im. Jaroslawa Dabrowskiego - najwiekszej w kraju cywilno-wojskowej uczelni politechnicznej, ksztalcacej student�w cywilnych i wojskowych w niemal wszystkich specjalnosciach technicznych, w tym r�wniez zwiazanych z uzbrojeniem i bezpieczenstwem, oraz realizujacej wiele prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na potrzeby Sil Zbrojnych i gospodarki narodowej. Podczas konferencji zostana przedstawione oryginalne, dotychczas nieprezentowane prace, zawierajace dorobek naukowy i mysl techniczna w zakresie najog�lniej pojetych zagadnien uzbrojenia i bezpieczenstwa. Ponadto konferencja bedzie doskonalym miejscem do dyskusji oraz wymiany doswiadczen miedzy jej uczestnikami, kt�rzy reprezentuja m.in.: osrodki naukowo-badawcze, rodzaje sil zbrojnych, gestor�w zam�wien na uzbrojenie i sprzet wojskowy, centralne organy logistyczne, zaklady przemyslowe.