Friday, July 22, 2011

Novinky MPM Issue 17


Kdy� jsem pred casem dodelal model americk�ho bombard�ru B-25J Mitchell v puvodn� barve kovu, st�le mu neco chybelo. �patn� nebyly ani odst�ny, imituj�c� duralov� plech potahu, stejne jako jemn� patina pomoc� smesi olejov�ch barev umbra p�len� a kostn� cern napu�ten� do v�ech sp�r. Rovne� lehk� dry brush b�lou olejovou barvou nekazil celkov� dojem z modelu. Povrchu v�ak st�le neco sch�zelo a j� nemohl prij�t na to, o co jde. Poradili a� kamar�di behem soute�e na Lu�i, kter�m se nezd�lo pr�ve za�pinen� v prostoru kolem motorov�ch gondol za v�fuky. Vyhledal jsem si nekolik fotografi� skutecn�ch letounu a inspiroval se postaven�m modelem, jeho� fotky byly oti�teny v jednom ze star��ch c�sel francouzsk�ho casopisu Wing Master (No. 37, str. 8-12) a kter� m� tyto partie znacne �pinav�. Proto�e jsem mel svuj model postaven� v podobe vcelku cist�ho stroje, rozhodl jsem se �p�nu naznacit asi o dve tretiny slab��. Na puvodn� nepresvedciv� stopy koure jsem pomalu nastr�kal pomoc� str�kacr pistole cern� pruhy z akrylov� barvy Tamiya XF-1, prostr�dan� pruhy z XF-19 smoke. Dal��m krokem bylo rozjet� techto pruhu tmave modrou XF-3 nastr�kanou c�stecne pres okraje cern�ch stop a� do cist�ch ploch kovov�ho potahu. Posledn�m odst�nem byla �lut� XF-8 nastr�kan� za prechod modr�/ barva kovu. T�m jsem mel hotov� ocouzen� i slab� vyhr�t� plechu teplem a v�e jsem prekryl vrstvou matn�ho laku. Znovu jsem prostudoval fotky z Wing Masteru a rozhodl se model pricou-dit je�te o neco v�ce. Postupne jsem prid�val dal�� a dal�� cern� a tmav� modr� �mouhy do prostoru za motorov� kryty. V�sledkem byla prehnan� patina, kdy �p�na za motory nekorespondovala s cist�m povrchem modelu. Proste jsem se nechal un�st a coud prehnal. Nezb�valo ne� cernou potlacit, proto�e to vypadalo, jako by motory behem letu horely.