Thursday, July 28, 2011

Military Revue 2010-12


Prvn�ho listopadu 1950 bylo k hl�dkov�n� nad rekou Jalu urceno �est sovetsk�ch st�hacu: mjr. Strojkov, npor. Guts, Kaznacev a por. Monachov, Ciz a Sanin. MiG-15 posledne jmenovan�ho se nepodarilo nastartovat, a tak na oblohu vyrazila zb�vaj�c� petice veden� veter�nem 2. svetov� v�lky Strojkovem, jen� mel na konte 16 samostatn�ch sestrelu. Ve 14.15 vedouc� druh� dvojice npor. Guts spatril trojici st�hacek Mustang a Soveti bez ot�len� za�tocili. Pri stremhlav�m letu nabrali pr�li� vysokou rychlost, tak�e nezbylo mnoho casu na zam�ren� a strelbu. American� se d�vce vyp�len� por. Ci�em snadno vyhnuli a pr�zemn�m letem unikli zpet na jih. Nicm�ne por. Ciz n�rokoval prvn� sestrel. Ji� od srpna 1950 pusobily na leti�t�ch Anshan a liaoyang 28., 72. a 139. GIAP Sovet�t� st�ia� zde cvicili c�nsk� piloty na MiG-15. Koncem r�jna k nim pribyl i 67. IAP kter� spolu se 139. LAP vytvoril 28. IAD. 28. a 72. GIAP pak spolu vytvorily 151. IAD. O ctyri t�dny pozd�ji je vystr�dala 50. IAD (29. GIAP a 177. IAP). kter� operovala z leti�t� Antung. Sovetsk� �cast ve v�lce prob�hala od sam�ho zac�tku v naprost�m utajen�. MiGy l�taly s c�nsk�mi v�sostn�mi znaky piloti nosili c�nsk� uniformy bez hodnost� a dokumentu, dokonce se objevil i rozkaz pou�ivat c�n�tinu ci korej�tinu v r�diov� komunikaci. Piloti se sice sna�ili rozkaz splnit, ale v z�palu boje posl�ze samozrejm� pou��vali ru�tinu. Rovn� se durazn� nedoporucovalo padnout do zajet�; sov�t�t� piloti m�li zak�z�no l�tat nad more a za pomyslnou c�ru mezi Wonsanem a Pchjongjan-gem. Kdy� u� n�kdo upozornil na pr�tomnost Sovetu, zazn�lo z Moskvy cosi o dobrovoln�c�ch.